СИСТЕМА ЗА ПЕРФОРИРАНИ ФУНДАМЕНТИ BIOMODULO  

Geotube BioModulo е лесен и икономичен начин за отливане на перфорирани плочи, необходими за изграждането на системи за производство на компост, вентилация, освежителните системи за биофилтрация.
Гарантира отлично разпространение на въздушния поток, висока товароносимост на създадената повърхност, намалява времето за труд с 80%, намалява разхода на необходимите строителни материали, бърз и лесен монтаж.


 
Лесен и икономичен начин за отливане на перфорирани плочи за ефективното разпространение на въздуха при системите за компостиране и освежителните системи за биофилтрация.

BIOMODULO e модулен пластмасов елемент със специални дифузери за отливане на бетонени фундаменти и перфорирани подове, гарантиращи разпространението на въздуха и товароносимост на бетонната плоча, подходяща и за тежко товарни автомобили.

BIOMODULO се полага върху равна повърхност от заравнен фин хоросан и се залива с армиран бетон. Така се получава перфориран фундамент със свободна камера за разпространение на въздуха.

Подходящи аксесоари позволяват отливането на частично перфорирани фундаменти.

BIOMODULO е проектиран в съответствие с най-често изискуемите характеристики на перфорирани фундаменти за компостиране и филтриране на въздуха и гарантира оптимална дистрибуция на въхдуха по цялата повърхност.
Дистрибуцията и честотата на перфорациите могат да варират в зависимост от специфичните изисквания на системите.
Структурата гарантира висока товароносимост преди и след отливането на бетона, устойчивост дори на големи товари и тежкотоварни превозни средства (работен товар 10 000 кг./кв. м.)

BIOMODULO създава здрава повърхност дори преди отливането на бетона, по която може да се ходи. Произведен е от нетоксични рециклирани пластмасови материали с висока устойчивост и дълъг живот.      ПРЕДИМСТВА НА УПОТРЕБАТА НА Geotube BIOMODULO

1
Отлично разпространение на въздушния поток благодарение на долната въздушна камера и правилната калкулация на необходимата перфорация
Висока товароносимост на създадената повърхност, достъпна дори за тежкотоварни превозни средства
Възможност за достъп до фундамента за сервиз и поддръжка

Възможност за монтаж дори при частично подготвена фундаментна основа с хидроизолация

Лесен монтаж и намалено време за армиране

Намалява времето за труд с 80%

Намалява разхода на необходимите строителни материали - чакъл и бетон
Възможност за събиране на течности
Възможност за лесна и икономична поддръжка и модификации във вътрешноста на долната камера


     ПРИЛОЖЕНИЕ
ФУНДАМЕНТИ И ПЕРФОРИРАНИ ПЛОЧИ В СИСТЕМИТЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И БИОЛОГИЧНИ КЛЕТКИ, БИОФИЛТРИ

1
Плътно припокриващата сглобка на отделните елементи позволява бързо полагане на модулите и намалява времето за труд с 80%
BIOMODULO може да се полага върху частично подготвени основи
BIOMODULO се реже със стандартни инструменти като флекс и др.

BIOMODULO създава повърхност, по която може да се ходи и преди заливането на бетона

BIOMODULO се монтира като формите се полага от дясно на ляво и от горе надолу кот стрелката винаги трябва да сочи нагоре.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
Товароносимост
ВИД ТОВАР
Товароносимост
Дебелина на бетона
Дебелина на хоросана
Налягане
Дебелина на чакъла
Натиск към земята
Диаметър на арматурата
Армираща мрежа
Тежки превозни средства
10 000 кг./кв. м
6/8 см
10 см
5,66 кг./кв. см
25 см
0,49 кг./кв. см
6 мм
20 х 20 см

Разход на бетон  
BIOMODULO
Разход на бетон
50 x 50 см H 27
0.040 куб. м/ кв. м

Размери и опаковка
BIOMODULO
Опаковка
Брой елементи
се равняват на
50 x 50 см H 27
110 х 110 х 210 см
200/300
50/75 кв. м.

АКСЕСОАРИ
FERMAGETTO BIOMODULO позволява странично затваряне на долната въздушна камера и отливането на стени и бордюри по обиколката.
FERMAGETTO BIOMODULO не позволява на бетона да проникне в долната въздушна камера по време на отливането.
FERMAGETTO BIOMODULO позволява разделение на дифузионния фундамент на участъци

УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

1
Подгответе основата със слой валиран чакъл с дебелина 25 см
Отлейте груб бетон с дебелина 10 см. ( алтернативен вариант е полагането на слой хидроизолация)
Монтирайте елементите BIOMODULO
Монтирайте елементите BIOMODULO FERMAGETTO за странично затваряне и евентуално разделение на сектори.
Сложете арматурата
Възможен е и монтаж на обшивка 8 х 2 см. положена върху дистрибуционните отвори, за да се създадат канали за дренаж и да се защитят отворите ( само за армиран бетон с дебелина 8 см)
Отлейте бетона. Rck’ = 250 кг./кв. см и плътност S6, дебелина на бетонния слой 6/8 см. Отлива се на място с или без бетон помпа.
Вибрирайте